Roder HTS Structures

Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin

* Thông tin bắt buộc
   • Văn phòng Giao dịch Đông Dương

    Lầu 6, Master Building
    41-43 Trần Cao Vân, Quận 3
    TP. Hồ Chí Minh
    Việt Nam.

    T: +84 28 7306 8288
    E: tam@roderhts.com
    W: www.roderhts.com.vn

    M: +84 90 98 89 040
    Phan Huy Tâm (Mr.)


   • Trụ sở chính

    Röder HTS Höcker GmbH
    Hinter der Schlagmühle 1
    Kefenrod, D-63699
    Germany

    T: +49 (0) 6049 9510-0
    F: +49 (0) 6049 9510-20
    E: verkauf@roeder-hts.de
    W: www.roderhts.com

Thông tin của bạn
Chi tiết Kết cấu nhà
Nhập mã

captcha

Scroll Up