Roder HTS Structures

Quyền Riêng Tư

1) Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư này quy định cách thức RÖDER HTS HÖCKER GmbH sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp cho RÖDER HTS HÖCKER GmbH khi sử dụng website này.

RÖDER HTS HÖCKER GmbH cam kết thông tin cá nhân của quý vị bảo đảm sẽ được bảo vệ. Khi chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp một thông tin nào đó có thể dùng để nhận dạng quý vị khi sử dụng website này, quý vị có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư này mà thôi. RÖDER HTS HÖCKER GmbH thỉnh thoảng có thể sẽ thay đổi chính sách này bằng cách cập nhật thông tin trên trang này. Thỉnh thoảng quý vị nên xem lại trang này để bảo đảm quý vị được hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2010.

Thông tin chúng tôi thu thập gồm:

1. Tên và chức danh.

2. Thông tin liên lạc gồm địa chỉ email.

3. Thông tin về nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và những vấn đề quan tâm.

4. Thông tin khác liên quan đến các cuộc khảo sát ý kiến khách hàng và/hoặc chào hàng.

Chúng tôi làm gì với những thông tin thu thập được:

Chúng tôi cần thông tin này để hiểu được nhu cầu của quý vị và mang đến cho quý vị dịch vụ tốt hơn, cụ thể là để:

1. Lưu hồ sơ nội bộ.

2. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3. Chúng tôi có thể sẽ định kỳ gửi email cho quý vị để quảng cáo sản phẩm mới, giới thiệu những chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc những thông tin khác mà chúng tôi nghĩ quý vị có thể sẽ quan tâm qua địa chỉ email mà quý vị đã cung cấp.

4. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên lạc với quý vị nhằm mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị qua email, điện thoại, fax hoặc thư từ. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó để điều chỉnh website theo ý muốn của quý vị.

2) Bảo mật Thông tin

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin của quý vị. Để ngăn ngừa tình trạng truy cập hoặc tiết lộ thông tin trái phép, chúng tôi đã có những thủ tục vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và giữ gìn an toàn cho thông tin chúng tôi thu thập được trên mạng.

3) Cách sử dụng cookies của chúng tôi

Cookie là một tập tin nhỏ, nó sẽ xin phép được cài đặt lên ổ đĩa cứng máy tính của quý vị. Sau khi được quý vị đồng ý, cookie này sẽ cài đặt vào để giúp phân tích những thông tin truy cập trên web hoặc báo cho quý vị biết khi quý vị vào một site nào đó. Cookies cho phép các ứng dụng web đối thoại với quý vị như với một cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động của nó cho phù hợp với những gì quý vị cần, thích hoặc không thích nhờ thu thập và nhớ các sở thích của quý vị.

Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký ghi lại thông tin truy cập trên mạng để biết được quý vị đang sử dụng những trang nào. Việc này sẽ giúp chúng tôi phân tích các thông tin truy cập trên trang web để cải tiến website của chúng tôi cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê mà thôi, sau đó dữ liệu sẽ được loại bỏ khỏi hệ thống.

Nói chung, cookie giúp chúng tôi xây dựng được website tốt hơn, nhờ biết được những trang nào quý vị thấy là hữu ích và trang nào là không. Cookie không bao giờ cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính hoặc tìm xem bất kỳ thông tin nào của quý vị, ngoài những thông tin mà quý vị đã quyết định chia sẻ với chúng tôi.

Quý vị có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cài đặt cookie. Hầu hết các trình duyệt web đều chấp nhận cookie, nhưng quý vị luôn có thể điều chỉnh thiết lập của trình duyệt để từ chối cookie nếu muốn. Nhưng nếu từ chối, quý vị sẽ không tận dụng được đầy đủ các lợi ích của website này.

4) Liên kết đến các website khác

Website của chúng tôi có thể chứa những liên kết đến các website đáng quan tâm khác. Tuy nhiên, sau khi quý vị đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi site của chúng tôi, quý vị cần lưu ý rằng chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát được những website khác. Vì vậy, chúng tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo mật cho bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp khi đến những site đó và những site đó không chịu sự chi phối của chính sách quyền riêng tư này. Quý vị cần thận trọng và tìm xem chính sách quyền riêng tư áp dụng cho website mà quý vị muốn tìm hiểu.

Kiểm soát thông tin cá nhân của quý vị

Quý vị có thể chọn giới hạn việc thu thập hay sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo những cách sau đây:

1. Mỗi khi được yêu cầu điền thông tin vào một biểu mẫu trên website, hãy tìm xem ô mà quý vị có thể bấm để cho biết rằng quý vị không muốn những thông tin đó sẽ được sử dụng bởi bất kỳ người nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

2. Nếu trước đó quý vị đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị trực tiếp, quý vị có thể rút lại sự đồng ý này vào bất cứ lúc nào bằng cách viết thư hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ verkauf@roeder-hts.de

3. Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý vị đến đối tác thứ ba trừ khi được quý vị cho phép hoặc pháp luật yêu cầu làm như thế. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để gửi cho quý vị thông tin quảng cáo về những đối tác thứ ba mà chúng tôi nghĩ quý vị có thể sẽ quan tâm nếu quý vị cho chúng tôi biết là quý vị muốn chúng tôi làm việc đó.

Nếu quý vị tin rằng có thông tin nào đó mà chúng tôi đang lưu giữ về quý vị là không chính xác hoặc thiếu sót, xin gửi thư hoặc email để báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt, theo địa chỉ đã nêu trên. Chúng tôi sẽ lập tức hiệu chỉnh lại mọi thông tin không chính xác.

5) Các quy định và điều kiện sử dụng website

Xin chào quý vị đến với website của chúng tôi. Việc tiếp tục duyệt xem và sử dụng website này thể hiện rằng quý vị đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các quy định và điều kiện sử dụng, cùng với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chi phối mối quan hệ của RÖDER HTS HÖCKER GmbH với quý vị liên quan đến website này.

Từ RÖDER HTS HÖCKER GmbH hay “chúng tôi” đều chỉ chủ sở hữu của website có trụ sở đăng ký tại Hinter der Schlagmühle 1, Kefenrod, Cộng hòa Liên bang Đức, D-63699. Từ “quý vị” để chỉ người dùng hoặc người truy cập website của chúng tôi.

Khi sử dụng website này quý vị phải tuân thủ các quy định sau đây:

1.1 Nội dung của các trang website này chỉ nhằm mục đích giúp quý vị tham khảo thông tin chung và hướng dẫn quý vị sử dụng mà thôi. Nó có thể sẽ được thay đổi mà không cần phải thông báo. Chúng tôi và tất cả mọi đối tác bên ba không có bất kỳ sự cam đoan hay bảo đảm nào về tính chính xác, thời hạn, hiệu quả thực hiện, tính đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin và các tài liệu tìm thấy hoặc cung cấp trên website này với bất kỳ mục đích cụ thể nào. Quý vị công nhận đã biết rằng thông tin và các tài liệu đó có thể chứa những nội dung không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi dứt khoát từ chối trách nhiệm pháp lý về mọi nội dung không chính xác hoặc sai sót đó ở mức độ cao nhất mà luật pháp cho phép.

1.2 Khi sử dụng bất kỳ thông tin hay tài liệu nào trên website này, quý vị hoàn toàn tự gánh chịu rủi ro, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Quý vị tự chịu trách nhiệm để bảo đảm mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin cung cấp qua website này đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của quý vị.

1.3 Website này chứa những tài liệu do chúng tôi sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng. Các tài liệu này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, thiết kế, bố cục, diện mạo, ngoại quan và hình ảnh đồ họa. Nghiêm cấm sao chép các tài liệu này nếu không phù hợp với thông báo bản quyền, vốn là một bộ phận của các quy định và điều kiện này.

1.4 Tất cả các nhãn hiệu thương mại được đăng lại trên website này, nếu không phải là tài sản của, hay được cấp phép cho đơn vị điều hành sử dụng, đã được chấp nhận cho đăng trên website.

1.5 Sử dụng trái phép website này có thể sẽ dẫn đến bị yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc phạm tội hình sự.

1.6 Thỉnh thoảng website này cũng có thể chứa các liên kết đến những website khác. Các liên kết này được cung cấp để tiện lợi cho quý vị tham khảo thêm thông tin. Chúng không thể hiện rằng chúng tôi ủng hộ (các) website đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) website liên kết đó.

1.7 Quý vị không được tạo ra một liên kết đến website này từ một website hay tài liệu khác nếu chưa được sự đồng ý trước của RÖDER HTS HÖCKER GmbH bằng văn bản.

1.8 Việc quý vị sử dụng website này và mọi tranh chấp xảy ra từ việc sử dụng website sẽ chịu sự chi phối của luật pháp nước Đức.

6) Tuyên Bố Miễn Trách Về Website

Thông tin trên website này chỉ dành cho việc tham khảo chung mà thôi. Thông tin này do RÖDER HTS HÖCKER GmbH cung cấp và tuy chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin này được cập nhật và chính xác, chúng tôi không có bất cứ lời tuyên bố hay sự bảo đảm nào, được diễn tả rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, tin cậy, phù hợp hay khả dụng của website hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc hình ảnh đồ họa liên quan trên website này với bất kỳ mục đích nào. Nếu tin cậy vào những thông tin đó, trong bất kỳ trường hợp nào, quý vị sẽ hoàn toàn tự chịu rủi ro.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại kể cả nhưng không chỉ giới hạn ở, các tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hay hậu quả, hay bất cứ mọi tổn thất hoặc thiệt hại nào nảy sinh từ tình trạng mất dữ liệu hay lợi nhuận do, hoặc có liên quan đến, việc sử dụng website này.

Qua website này quý vị có thể liên kết đến những website khác, là những nơi không thuộc quyền kiểm soát của RÖDER HTS HÖCKER GmbH. Chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát được bản chất, nội dung và tính khả dụng của những website đó. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không nhất thiết hàm ý là chúng tôi giới thiệu hoặc ủng hộ cho những quan điểm nêu trên chúng.

Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng giữ cho website được cập nhật và hoạt động trôi chảy. Tuy nhiên, RÖDER HTS HÖCKER GmbH sẽ không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về tình trạng website nhất thời không thể sử dụng được do gặp sự cố kỹ thuật ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.


Scroll Up