Roder HTS Structures

Các Kết cấu Nhà tiền chế Tương thích

Khi ngành kinh doanh cho thuê nhà lều và dịch vụ sự kiện ra đời, các công ty cho thuê có thể lựa chọn và mua những kiểu nhà lều họ ưa chuộng từ các nhà sản xuất cung cấp đa dạng các loại nhà tạm khác nhau.

Lịch sử cho thấy, sau khi công ty cho thuê chọn được nhà cung cấp, họ bị nhà cung cấp đó “giữ chân” luôn chỉ vì nhà lều của nhà cung cấp đó không tương thích với nhà lều của các nhà cung cấp khác trong ngành.

Đến nay, các công ty đó chỉ có hai lựa chọn. Một là, tiếp tục mua và duy tu nhà lều của nhà cung cấp họ đã chọn mà không được quyền đàm phán về giá cả và thời gian sản xuất không thể thay đổi được; hoặc hai là, chọn một nhà cung cấp mới. Nghĩa là, họ phải mua một bộ nhà lều khác và trang trải những khoản phí đầu tư cao đi liền với nhà cung cấp mới đó rồi đau đầu không biết lắp các bộ phận của công ty mới vào các bộ phận của công ty cũ như thế nào.

Dòng sản phẩm Các Kết cấu Nhà tiền chế Tương thích RÖDER HTS HÖCKER GmbH được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho các công ty kinh doanh cho thuê nhà lều và dịch vụ sự kiện trên toàn thế giới một phương án lựa chọn đầu tư tối ưu nhất để xem xét khi có kế hoạch muốn mua thiết bị nhà lều tiền chế mới.

Các Kết cấu Nhà tiền chế Tương thích đa dạng của RÖDER HTS HÖCKER được chế tạo với kỹ thuật cao nhất đạt độ tương thích 100%, có kết cấu hoàn toàn không thể phân biệt với các chi tiết tương tự của các nhà sản xuất khác trong cùng ngành. Kênh cung cấp mới này cho phép các công ty kinh doanh cho thuê nhà lều và dịch vụ sự kiện mua được các chi tiết dự phòng, mở rộng nhịp độ nhà lều và cả bộ nhà lều mới của những nhà cung cấp mà họ cảm thấy mang lại cho họ gói tổng thể tối ưu như sản phẩm chất lượng cao, thời gian giao hàng ngắn, và quan trọng nhất là sản phẩm cung cấp có giá cả thật cạnh tranh.

Vui lòng xem hình ảnh Các Kết cấu Nhà tiền chế Tương thích tại đây

Hãy liên lạc với RÖDER HTS HÖCKER GmbH ngay hôm nay và nhận bảng chào giá để so sánh giá cả của chi tiết cần thay thế.

 

:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 3.00m, 4.00m, 5.00m
Eave height: 2.20m, 2.50m
Bay distance: 3.00m, 4.00m, 5.00m
Structure length: Can be joined together in multiple configurations
Roof design: High Peak Roof
Paris Cannes Pagoda
PAG-0300/220/394-CAN
PAG-0300/220/394-CAN : 3.00m
: 2.20m
Paris Cannes Pagoda
PAG-0300/250/424-CAN
PAG-0300/250/424-CAN : 3.00m
: 2.50m
Paris Cannes Pagoda
PAG-0400/220/504-CAN
PAG-0400/220/504-CAN : 4.00m
: 2.20m
Paris Cannes Pagoda
PAG-0400/250/534-CAN
PAG-0400/250/534-CAN : 4.00m
: 2.50m
Paris Cannes Pagoda
PAG-0500/220/525-CAN
PAG-0500/220/525-CAN : 5.00m
: 2.20m
Paris Cannes Pagoda
PAG-0500/250/555-CAN
PAG-0500/250/555-CAN : 5.00m
: 2.50m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 2.00m, 3.00m, 4.00m, 5.00m, 6.00m, 7.00m, 8.00m, 9.00m 10.00m, 12.00m
Eave height: 2.32m, 2.52m,
Bay distance: 3.00m
Structure length: Unlimited in 3.00m increments
Roof design: “A” Frame
Paris Party Tent Design
PAR-2000/232/267
PAR-2000/232/267 : 2.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-2000/252/287
PAR-2000/252/287 : 2.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-3000/232/284
PAR-3000/232/284 : 3.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-3000/252/304
PAR-3000/252/304 : 3.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-4000/232/300
PAR-4000/232/300 : 4.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-4000/252/320
PAR-4000/252/320 : 4.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-5000/232/316
PAR-5000/232/316 : 5.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-5000/252/336
PAR-5000/252/336 : 5.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-6000/232/333
PAR-6000/232/333 : 6.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-6000/252/353
PAR-6000/252/353 : 6.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-7000/232/349
PAR-7000/232/349 : 7.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-7000/252/369
PAR-7000/252/369 : 7.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-8000/232/365
PAR-8000/232/365 : 8.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-8000/252/385
PAR-8000/252/385 : 8.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-9000/232/381
PAR-9000/232/381 : 9.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-9000/252/404
PAR-9000/252/404 : 9.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-10000/232/398
PAR-10000/232/398 : 10.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-10000/252/418
PAR-10000/252/418 : 10.00m
: 2.52m
Paris Party Tent Design
PAR-12000/232/430
PAR-12000/232/430 : 12.00m
: 2.32m
Paris Party Tent Design
PAR-12000/252/450
PAR-12000/252/450 : 12.00m
: 2.52m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m, 25.00m, 30.00m
Eave height: 2.45m, 2.50m, 3.00m, 4.00m
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited in 5.00m increments
Roof design: “A” Frame
Paris Large Event Design
PAR-1000/245/467
PAR-1000/245/467 : 10.00m
: 2.45m
Paris Large Event Design
PAR-1000/300/522
PAR-1000/300/522 : 10.00m
: 3.00m
Paris Large Event Design
PAR-1000/400/586
PAR-1000/400/586 : 10.00m
: 4.00m
Paris Large Event Design
PAR-1500/250/512
PAR-1500/250/512 : 15.00m
: 2.50m
Paris Large Event Design
PAR-1500/300/567
PAR-1500/300/567 : 15.00m
: 3.00m
Paris Large Event Design
PAR-1500/400/667
PAR-1500/400/667 : 15.00m
: 4.00m
Paris Large Event Design
PAR-2000/250/593
PAR-2000/250/593 : 20.00m
: 2.50m
Paris Large Event Design
PAR-2000/300/648
PAR-2000/300/648 : 20.00m
: 3.00m
Paris Large Event Design
PAR-2000/400/748
PAR-2000/400/748 : 20.00m
: 4.00m
Paris Large Event Design
PAR-2500/300/729
PAR-2500/300/729 : 25.00m
: 3.00m
Paris Large Event Design
PAR-2500/400/829
PAR-2500/400/829 : 25.00m
: 4.00m
Paris Large Event Design
PAR-3000/300/812
PAR-3000/300/812 : 30.00m
: 3.00m
Paris Large Event Design
PAR-3000/400/912
PAR-3000/400/912 : 30.00m
: 4.00m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 3.00m, 6.00m, 9.00m,12.00m, 15.00m
Eave height: 2.30m
Bay distance: 3.00m, 3.22m, 4.50m
Structure length: Unlimited in 3.00m increments
Roof design: A-Frame, Curved Roof, Shaped and High Peak
Tec-Span Structures
TS-0300/230/285-A
TS-0300/230/285-A : 3.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0300/230/302-C
TS-0300/230/302-C : 3.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0600/230/339-A
TS-0600/230/339-A : 6.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0600/230/349-C
TS-0600/230/349-C : 6.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0600/230/488-HP
TS-0600/230/488-HP : 6.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0600/230/339-HEX
TS-0600/230/339-HEX : 6.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0900/230/394-A
TS-0900/230/394-A : 9.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0900/230/429-C
TS-0900/230/429-C : 9.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0900/230/543-HP
TS-0900/230/543-HP : 9.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-0900/230/394-HEX
TS-0900/230/394-HEX : 9.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-1200/230/448-A
TS-1200/230/448-A : 12.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-1200/230/509-C
TS-1200/230/509-C : 12.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-1200/230/600-HP
TS-1200/230/600-HP : 12.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-1200/230/448-DODEC
TS-1200/230/448-DODEC : 12.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-1500/230/503-A
TS-1500/230/503-A : 15.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-1500/230/588-C
TS-1500/230/588-C : 15.00m
: 2.30m
Tec-Span Structures
TS-1500/230/650-HP
TS-1500/230/650-HP : 15.00m
: 2.30m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 15.08m, 20.08m, 25.08m, 30.18m, 40.18m, 50.18m
Eave height: 3.24m, 3.26m, 3.80m, 3.84m, 3.86m, 5.26 m
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited in 5.00m increments
Roof design: A-Frame
Stuttgart Structures
STUTT-1508/324/568-U
STUTT-1508/324/568-U : 15.08m
: 3.24m
Stuttgart Structures
STUTT-1508/384/628-U
STUTT-1508/384/628-U : 15.08m
: 3.84m
Stuttgart Structures
STUTT-2008/324/650-U
STUTT-2008/324/650-U : 20.08m
: 3.24m
Stuttgart Structures
STUTT-2008/384/710-U
STUTT-2008/384/710-U : 20.08m
: 3.84m
Stuttgart Structures
STUTT-2508/324/731-U
STUTT-2508/324/731-U : 25.08m
: 3.24m
Stuttgart Structures
STUTT-2508/384/792-U
STUTT-2508/384/792-U : 25.08m
: 3.84m
Stuttgart Structures
STUTT-3018/326/816-M
STUTT-3018/326/816-M : 30.18m
: 3.26m
Stuttgart Structures
STUTT-3018/386/876-M
STUTT-3018/386/876-M : 30.18m
: 3.86m
Stuttgart Structures
STUTT-3018/526/1018-M
STUTT-3018/526/1018-M : 30.18m
: 5.26m
Stuttgart Structures
STUTT-4018/326/978-M
STUTT-4018/326/978-M : 40.18m
: 3.26m
Stuttgart Structures
STUTT-4018/386/1038-M
STUTT-4018/386/1038-M : 40.18m
: 3.86m
Stuttgart Structures
STUTT-4018/526/1178-M
STUTT-4018/526/1178-M : 40.18m
: 5.26m
Stuttgart Structures
STUTT-5018/326/1141-M
STUTT-5018/326/1141-M : 50.18m
: 3.26m
Stuttgart Structures
STUTT-5018/380/1195-M
STUTT-5018/380/1195-M : 50.18m
: 3.80m

Scroll Up