Roder HTS Structures

Các Kết cấu Nhà tiền chế Tương thích

Khi ngành kinh doanh cho thuê nhà lều và dịch vụ sự kiện ra đời, các công ty cho thuê có thể lựa chọn và mua những kiểu nhà lều họ ưa chuộng từ các nhà sản xuất cung cấp đa dạng các loại nhà tạm khác nhau.

Lịch sử cho thấy, sau khi công ty cho thuê chọn được nhà cung cấp, họ bị nhà cung cấp đó “giữ chân” luôn chỉ vì nhà lều của nhà cung cấp đó không tương thích với nhà lều của các nhà cung cấp khác trong ngành.

Đến nay, các công ty đó chỉ có hai lựa chọn. Một là, tiếp tục mua và duy tu nhà lều của nhà cung cấp họ đã chọn mà không được quyền đàm phán về giá cả và thời gian sản xuất không thể thay đổi được; hoặc hai là, chọn một nhà cung cấp mới. Nghĩa là, họ phải mua một bộ nhà lều khác và trang trải những khoản phí đầu tư cao đi liền với nhà cung cấp mới đó rồi đau đầu không biết lắp các bộ phận của công ty mới vào các bộ phận của công ty cũ như thế nào.

Dòng sản phẩm Các Kết cấu Nhà tiền chế Tương thích RÖDER HTS HÖCKER GmbH được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho các công ty kinh doanh cho thuê nhà lều và dịch vụ sự kiện trên toàn thế giới một phương án lựa chọn đầu tư tối ưu nhất để xem xét khi có kế hoạch muốn mua thiết bị nhà lều tiền chế mới.

Các Kết cấu Nhà tiền chế Tương thích đa dạng của RÖDER HTS HÖCKER được chế tạo với kỹ thuật cao nhất đạt độ tương thích 100%, có kết cấu hoàn toàn không thể phân biệt với các chi tiết tương tự của các nhà sản xuất khác trong cùng ngành. Kênh cung cấp mới này cho phép các công ty kinh doanh cho thuê nhà lều và dịch vụ sự kiện mua được các chi tiết dự phòng, mở rộng nhịp độ nhà lều và cả bộ nhà lều mới của những nhà cung cấp mà họ cảm thấy mang lại cho họ gói tổng thể tối ưu như sản phẩm chất lượng cao, thời gian giao hàng ngắn, và quan trọng nhất là sản phẩm cung cấp có giá cả thật cạnh tranh.

Vui lòng xem hình ảnh Các Kết cấu Nhà tiền chế Tương thích tại đây

Hãy liên lạc với RÖDER HTS HÖCKER GmbH ngay hôm nay và nhận bảng chào giá để so sánh giá cả của chi tiết cần thay thế.

 

Scroll Up