Roder HTS Structures

Nhà Tiền Chế HOCKER Sêri-P

Nhà Tiền Chế HOCKER Sêri-P không đơn thuần chỉ là chiếc mái che trên đầu của quý vị, mà là một khoản đầu tư có thể sinh lợi ngay trong một thời gian ngắn. Nhà Tiền Chế HOECKER Sêri-P dạng lều một nhịp với các kiểu kết cấu đặc sắc và kích thước không giới hạn giúp nó trở thành một giải pháp không chỉ hợp lý và kinh tế, mà rất thiết thực.

Nhà Tiền Chế HOCKER Sêri-P dạng lều một nhịp có rất nhiều mẫu hiện đại, được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho các công ty kinh doanh cho thuê nhà lều chuyên nghiệp và người dùng trực tiếp. Độ chắc chắn, tính lâu bền và ổn định của chúng, kết hợp với khả năng lắp ráp và tháo dỡ nhanh, đã chiếm được cảm tình của khách hàng của chúng tôi trong nhiều thập kỷ qua.

Nhà Tiền Chế HOCKER Sêri-P có một nhịp với khẩu độ là 3,00m, 4,00m, 6,00m, 8,00m, 9,00m, 10,00m và 12,00m. Các kiểu nhà lều bạt và nhà chung độc đáo của HOECKER được thiết kế dạng mô đun với chiều dài của từng nhịp là 3.00m và chiều cao mái dua tiêu chuẩn 2.40m. Nhịp nhà lều đầu tiên dài 6.00m có thể nối dài không giới hạn bằng những nhịp bổ sung có khoảng cách 3.00m.

Nhà Tiền Chế HOCKER Sêri-P tiêu chuẩn có sẵn các kiểu dáng bao gồm kiểu kết cấu mái Khung chữ “A” truyền thống, mái Hình Cong, hình Lục Giác, hình Bát Giác. Dòng nhà lều này có thể nâng cấp thêm bằng cách nối thêm nguyên hoặc một nửa phần mở rộng khung máy nhà Lục giác hoặc Bát giác vào kết cấu tiêu chuẩn hay lắp bộ chuyển đổi mái chóp đỉnh cao vào giữa các nhịp nhà lều tiêu chuẩn để tăng thêm vẻ đẹp cho dãy nhà lều.

Ngoài ra, quý vị có thể hợp nhất một hoặc nhiều phụ kiện được thiết kế đặc biệt nhằm gia tăng tiện ích cho dòng Nhà Tiền Chế HOCKER Sêri-P. Các phụ kiện gồm có bộ khung sàn phụ bằng thép hay bộ khung sàn lắp ghép có khả năng chịu lực, tấm vách đặc ABS hay vách kính, bộ cửa đơn hay cửa kép, lớp vải lót, đèn chiếu sáng và nhiều kết cấu khác.

Bước tiếp theo, hãy liên hệ với chúng tôi hôm nay để cho biết các yêu cầu  của quý vị.

:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 3.00m, 4.00m, 6.00m, 8.00m, 9.00m, 10.00m, 12.00m
Eave height: 2.40m
Bay distance: 3.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Standard “A” Frame
A-Frame Design
P0300-240-295
P0300-240-295 : 3.00m
: 2.40m
A-Frame Design
P0400-240-314
P0400-240-314 : 4.00m
: 2.40m
A-Frame Design
P0600-240-350
P0600-240-350 : 6.00m
: 2.40m
A-Frame Design
P0800-240-387
P0800-240-387 : 8.00m
: 2.40m
A-Frame Design
P0900-240-400
P0900-240-400 : 9.00m
: 2.40m
A-Frame Design
P1000-240-423
P1000-240-423 : 10.00m
: 2.40m
A-Frame Design
P1200-240-458
P1200-240-458 : 12.00m
: 2.40m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 3.00m, 4.00m, 6.00m, 8.00m, 9.00m, 10.00m
Eave height: 2.40m
Bay distance: 3.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Curved Roof
Curved Roof Design
PG0300-240-294
PG0300-240-294 : 3.00m
: 2.40m
Curved Roof Design
PG0400-240-314
PG0400-240-314 : 4.00m
: 2.40m
Curved Roof Design
PG0600-240-350
PG0600-240-350 : 6.00m
: 2.40m
Curved Roof Design
PG0800-240-387
PG0800-240-387 : 8.00m
: 2.40m
Curved Roof Design
PG0900-240-400
PG0900-240-400 : 9.00m
: 2.40m
Curved Roof Design
PG1000-240-423
PG1000-240-423 : 10.00m
: 2.40m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 4.00m, 6.00m, 8.00m, 9.00m, 10.00m, 12.00m
Eave height: 2.40m
Bay distance: Various
Structure length: Unlimited
Roof design: Flat Roof
Hip End Extension Design
P0400-240-314-WD
P0400-240-314-WD : 4.00m
: 2.40m
Hip End Extension Design
P0600-240-350-WD
P0600-240-350-WD : 6.00m
: 2.40m
Hip End Extension Design
P0800-240-387-WD
P0800-240-387-WD : 8.00m
: 2.40m
Hip End Extension Design
P0900-240-400-WD
P0900-240-400-WD : 9.00m
: 2.40m
Hip End Extension Design
P1000-240-423-WD
P1000-240-423-WD : 10.00m
: 2.40m
Hip End Extension Design
P1200-240-459-WD
P1200-240-459-WD : 12.00m
: 2.40m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 3.00m, 4.00m, 6.00m, 8.00m, 9.00m, 10.00m
Eave height: 2.40m
Bay distance: 3.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: High Peak Roof
High Peak Roof Design
P0300-240-419-HP
P0300-240-419-HP : 3.00m
: 2.40m
High Peak Roof Design
P0400-240-447-HP
P0400-240-447-HP : 4.00m
: 2.40m
High Peak Roof Design
P0600-240-493-HP
P0600-240-493-HP : 6.00m
: 2.40m
High Peak Roof Design
P0800-240-551-HP
P0800-240-551-HP : 8.00m
: 2.40m
High Peak Roof Design
P0900-240-597-HP
P0900-240-597-HP : 9.00m
: 2.40m
High Peak Roof Design
P1000-240-661-HP
P1000-240-661-HP : 10.00m
: 2.40m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 12.00m, 15.00m, 20.00m, 25.00m, 30.00m
Eave height: 3.00m
Bay distance: Various
Roof design: Flat Roof
Multi-Sided Design
P0400-240-313-6ECK-W
P0400-240-313-6ECK-W : 4.00m
: 2.40m
Multi-Sided Design
P0600-240-349-6ECK-W
P0600-240-349-6ECK-W : 6.00m
: 2.40m
Multi-Sided Design
P0800-240-386-6ECK-W
P0800-240-386-6ECK-W : 8.00m
: 2.40m
Multi-Sided Design
P0900-240-403-6ECK-W
P0900-240-403-6ECK-W : 9.00m
: 2.40m
Multi-Sided Design
P1000-240-422-10ECK-W
P1000-240-422-10ECK-W : 10.00m
: 2.40m
Multi-Sided Design
P1200-240-459-10ECK-W
P1200-240-459-10ECK-W : 12.00m
: 2.40m

Scroll Up