Roder HTS Structures

Nhà Tiền Chế Nhiều Tầng

Nhà Tiền Chế Nhiều Tầng RÖDER HTS HÖCKER là giải pháp tiết kiệm mặt bằng tối ưu nhờ tạo ra được thêm tầng bổ sung khi không gian khan hiếm.

Nhà Tiền Chế Đa Tầng có các kiểu kết cấu hai và ba tầng với sáu mẫu chất lượng cao, thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu với các dạng mái đa dạng và ấn tượng, gồm mái Khung Chữ “A”, mái Hình Cong, hình Bán Cong, mái Nghiêng, Đa Đỉnh và Hình Khối.

Nhờ thiết kế theo mô đun, Nhà Tiền Chế Nhiều Tầng có thể lắp đặt theo rất nhiều dạng kết cấu, kiểu dáng, kích cỡ khác nhau ứng dụng thích hợp với những giới hạn về đất xây dựng và mặt bằng tổ chức sự kiện. Ví dụ, mặt bằng của tầng trên có thể giống y như mặt bằng của tầng dưới, nhưng cũng có thể lắp một kết cấu nhỏ hơn vào tầng trên để tạo ra một khu vực ban công hoàn hảo giúp khách mời từ đó có thể thưởng thức cảnh quan ở bên dưới.

Khả năng linh hoạt của chúng còn cao hơn nữa, là có thể bỏ đi các mô đun 5,00m x 5,00m ở tầng trệt để tạo ra các khu vực triển lãm mở. Hơn nữa, thiết kế dạng mô đun đặc biệt của hệ thống Nhà Tiền Chế Nhiều Tầng có nghĩa là kích thước chiều rộng và độ dài thực tế của nhà tiền chế này là không giới hạn.

Dù ứng dụng cho các sự kiện tại sân gôn, sân quần vợt, trường đua ngựa, đua mô tô hay bất kỳ loại sự kiện kinh tế, văn hóa, thể thao nào khác, các kiểu nhà tiền chế hai hoặc ba tầng mới và thân thiện với người dùng của chúng tôi chắc chắn luôn là người dẫn đầu.

Nhà Tiền Chế nhiều tầng có rất nhiều phụ kiện để nỗi bật diện mạo trực quan và công năng của kết cấu này.  Các phụ kiện bao gồm, các mái cách “nhiệt” bằng không khí – sản phẩm cách tân này gia tăng khả năng cách nhiệt nên giảm được lượng máy sưởi/điều hòa không khí cần dùng – các bộ tấm vách đặc ABS và vách kính sử dụng khung lắp ghép, các bộ cửa đơn và cửa kép, cầu thang trong và ngoài, các hàng lan can, các lớp vải lót trang trí cho sàn trên và sàn dưới và nhiều kết cấu khác.

Vui lòng xem hình ảnh Nhà tiền chế nhiều tầng tại đây

Bước tiếp theo, hãy liên hệ với chúng tôi và cho biết các yêu cầu của quý vị.

:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m, 25.00m, 30.00m, 40.00m
No. of levels: 2 & 3 Storey
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Standard “A” Frame Roof
A-Frame Design
GZ-1000/415/BI-A
GZ-1000/415/BI-A : 10.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-1000/415/TRI-A
GZ-1000/415/TRI-A : 10.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-1500/415/BI-A
GZ-1500/415/BI-A : 15.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-1500/415/TRI-A
GZ-1500/415/TRI-A : 15.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-2000/415/BI-A
GZ-2000/415/BI-A : 20.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-2000/415/TRI-A
GZ-2000/415/TRI-A : 20.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-2500/415/BI-A
GZ-2500/415/BI-A : 25.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-3000/415/BI-A
GZ-3000/415/BI-A : 30.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-4000/415/BI-A
GZ-4000/415/BI-A : 40.00m
: 4.15m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m, 25.00m, 30.00m, 40.00m
No. of levels: 2 & 3 Storey
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: mit Rundbogen
Curved Roof Design
GZ-1000/415/BI-C
GZ-1000/415/BI-C : 10.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-1000/415/TRI-C
GZ-1000/415/TRI-C : 10.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-1500/415/BI-C
GZ-1500/415/BI-C : 15.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-1500/415/TRI-C
GZ-1500/415/TRI-C : 15.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-2000/415/BI-C
GZ-2000/415/BI-C : 20.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-2000/415/TRI-C
GZ-2000/415/TRI-C : 20.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-2500/415/BI-C
GZ-2500/415/BI-C : 25.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-3000/415/BI-C
GZ-3000/415/BI-C : 30.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-4000/415/BI-C
GZ-4000/415/BI-C : 40.00m
: 4.15m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m, 25.00m, 30.00m
No. of levels: 2 & 3 Storey
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Semi-Curved Roof
Semi Curved Design
GZ-1000/415/BI-SC
GZ-1000/415/BI-SC : 10.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-1000/415/TRI-SC
GZ-1000/415/TRI-SC : 10.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-1500/415/BI-SC
GZ-1500/415/BI-SC : 15.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-1500/415/TRI-SC
GZ-1500/415/TRI-SC : 15.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-2000/415/BI-SC
GZ-2000/415/BI-SC : 20.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-2000/415/TRI-SC
GZ-2000/415/TRI-SC : 20.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-2500/415/BI-SC
GZ-2500/415/BI-SC : 25.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-3000/415/BI-SC
GZ-3000/415/BI-SC : 30.00m
: 4.15m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m, 25.00m
No. of levels: 2 & 3 Storey
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Multi-Peak Roof
Multi Peak Design
GZ-1000/415/BI-HP
GZ-1000/415/BI-HP : 10.00m
: 4.15m
Multi Peak Design
GZ-1500/415/BI-HP
GZ-1500/415/BI-HP : 15.00m
: 4.15m
Multi Peak Design
GZ-2000/415/BI-HP
GZ-2000/415/BI-HP : 20.00m
: 4.15m
Multi Peak Design
GZ-2500/415/BI-HP
GZ-2500/415/BI-HP : 25.00m
: 4.15m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m, 25.00m, 30.00m
No. of levels: 2 & 3 Storey
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Slanted Roof
Slanted Roof Design
GZ-1000/415/BI-SL
GZ-1000/415/BI-SL : 10.00m
: 4.15m
Slanted Roof Design
GZ-1500/415/BI-SL
GZ-1500/415/BI-SL : 15.00m
: 4.15m
Slanted Roof Design
GZ-2000/415/BI-SL
GZ-2000/415/BI-SL : 20.00m
: 4.15m
Slanted Roof Design
GZ-2500/415/BI-SL
GZ-2500/415/BI-SL : 25.00m
: 4.15m
Slanted Roof Design
GZ-3000/415/BI-SL
GZ-3000/415/BI-SL : 30.00m
: 4.15m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m
No. of levels: 2 & 3 Storey
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Flat
Cube Design
GZ-CUBE-1000-415-2
GZ-CUBE-1000-415-2 : 10.00m
: 4.00m
Cube Design
GZ-CUBE-1000-415-3
GZ-CUBE-1000-415-3 : 10.00m
: 4.00m
Cube Design
GZ-CUBE-1500-415-2
GZ-CUBE-1500-415-2 : 15.00m
: 4.00m
Cube Design
GZ-CUBE-1500-415-3
GZ-CUBE-1500-415-3 : 15.00m
: 4.00m
Cube Design
GZ-CUBE-2000-415-2
GZ-CUBE-2000-415-2 : 20.00m
: 4.00m
Cube Design
GZ-CUBE-2000-415-3
GZ-CUBE-2000-415-3 : 20.00m
: 4.00m
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m
Eave height: 8.00m
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Curved Roof
ICON
ICON-TWIN-10-10-S
ICON-TWIN-10-10-S : 10.00m
: 4.00m per level
ICON
ICON-TWIN-10-5-SC
ICON-TWIN-10-5-SC : 10.00m
: 8.00m
ICON
ICON-TWIN-15-5-DSC
ICON-TWIN-15-5-DSC : 15.00m
: 4.00m per level
ICON
ICON-TWIN-15-10-SC
ICON-TWIN-15-10-SC : 15.00m
: 4.00m per level
ICON
ICON-TWIN-15-15-S
ICON-TWIN-15-15-S : 15.00m
: 4.00m per level
ICON
ICON-TWIN-20-10-DSC
ICON-TWIN-20-10-DSC : 20.00m
: 4.00m per level
ICON
ICON-TWIN-20-15-SC
ICON-TWIN-20-15-SC : 20.00m
: 4.00m per level
ICON
ICON-TWIN-20-20-S
ICON-TWIN-20-20-S : 20.00m
: 4.00m per level
:
Key Information For This Product Range:
Available widths: 10.00m, 15.00m, 20.00m, 25.00m, 30.00m
Eave height: 8.00m
Bay distance: 5.00m
Structure length: Unlimited
Roof design: Flat Roof
Manhattan Design
GZ-MHT-TWIN-1000
GZ-MHT-TWIN-1000 : 10.00m
: 8.00m
Manhattan Design
GZ-MHT-TWIN-1500
GZ-MHT-TWIN-1500 : 15.00m
: 8.00m
Manhattan Design
GZ-MHT-TWIN-2000
GZ-MHT-TWIN-2000 : 20.00m
: 8.00m
Manhattan Design
GZ-MHT-TWIN-2500
GZ-MHT-TWIN-2500 : 25.00m
: 8.00m
Manhattan Design
GZ-MHT-TWIN-3000
GZ-MHT-TWIN-3000 : 30.00m
: 8.00m

Scroll Up